Rozmowy Menedżerskie

Szkolenie dla menedżerów zarządzających zespołami - bez względu na wielkość i charakter zespołu oraz branżę w jakiej działasz.

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dowiesz się jak różnicować sposób zarządzania z uwzględnieniem umiejętności pracownika oraz poziomu jego motywacji
 • nauczysz się motywować doświadczonych pracowników z wykorzystaniem delegowania zadań
 • dowiesz się jak różnice w osobowości Twoje i pracownika mogą wpływać na jakość waszej współpracy
 • nauczysz się asertywnej i niekonfliktowej komunikacji menedżerskiej
 • poznasz efektywne sposoby określania celów i zadań oraz prowadzenia rozmów delegujących
 • nauczysz się różnych modeli informacji zwrotnej dzięki czemu będziesz skutecznie motywował pracowników poprzez docenianie
 • nauczysz się prowadzić trudne rozmowy menedżerskie takie jak rozmowa korygująca czy komunikująca sankcji
 • dowiesz się jak prawidłowo egzekwować sankcje w sytuacji w której jest to konieczne
 • dowiesz się jak duża rola w efektywnym zarządzaniu zespołem kryje się w rozwojowej informacji zwrotnej, która jest kluczowym narzędziem nie tylko rozwoju ale również motywacji pracownika
 • poznasz techniki udzielania konstruktywnej i rozwojowej informacji zwrotnej w kilku modelach
 • wszystkie umiejętności prowadzenia rozmów menedżerskich będziesz również umiał wykorzystać w rozmowie…ze swoim szefem

Ogólny program szkolenia ROZMOWY MENEDŻERSKIE, który docelowo dopasujemy do potrzeb Twojego zespołu oraz celów rozwojowych, które wspólnie określimy.

NIE JESTEM WSZYSCY I NIE MAM NA IMIĘ KAŻDY – JAK ROŻNICOWAĆ SPOSÓB ZARZĄDZANIA

 • Zarządzanie Sytuacyjne i jego rola w efektywnym prowadzeniu zespołu
 • Dopasowanie właściwego stylu zarządzania do pracownika
 • Mój profil osobowości
 • Osobowość pracownika vs osobowość szefa – co z tego wynika i jak tym zarządzać
 • Określanie i komunikacja celów i zadań

ASERTYWNA I NIEKONFLIKTOWA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA

 • Czym jest informacja zwrotna i dlaczego muszę z niej korzystać.
 • Słowa pułapki i słowa klucze wspierające lub niszczące efektywność Twojego zarządzania.
 • Komunikat JA i jego ważność w informacji zwrotnej
 • Budowanie efektywnego komunikatu JA w rozmowie doceniającej
 • Budowanie efektywnego komunikatu JA w rozmowie korygującej
 • Budowanie efektywnego komunikatu JA w rozmowie z szefem

ROZMOWY MENEDŻERSKIE

 • Expose szefa – jak skutecznie zaprezentować swoje oczekiwania
 • Docenianie i motywowanie – co o nim wiemy
 • Docenianie poprzez rozmowę z pracownikiem
 • Rozmowa delegująca z uwzględnieniem poziomu motywacji i umiejętności pracownika
 • Rozmowa korygująca
 • Rozmowa korygująca z komunikacją sankcji
 • Egzekwowanie sankcji
 • Rozmowy menedżerskie z szefem

ROZMOWY ROZWOJOWE

 • warunki prowadzenia rozmów rozwojowych
 • określanie silnych stron umiejętności pracownika
 • określanie obszarów rozwojowych pracownika
 • model komunikacji rozwojowej
 • praca z pytaniami jako element wspierania rozwoju pracownika
 • dopasowanie modelu komunikacji rozwojowej do sytuacji i postawy pracownika

Poznaj pełną ofertę prowadzonych przeze mnie szkoleń.