Rozmowy Menedżerskie – proste sposoby na poprawę skuteczności Twojego zarządzania

Dla menedżera – bez względu na wielkość i charakter zespołu, którym zarządzasz oraz branżę w jakiej działasz

Ta książka to Twoje wsparcie w prowadzeniu efektywnych rozmów menedżerskich z pracownikami… i szefem

Aż 10 ćwiczeń rozwojowych doskonalących Twoje umiejętności

Co znajdziesz w książce?

Rozmowy Menedżerskie to nie tylko wiedza i duża ilość praktycznych przykładów. To również podręcznik doskonalenia umiejętności z wykorzystaniem aż 10 ZADAŃ ROZWOJOWYCH, które proponuję Ci po każdym rozdziale.

Bez względu na to, jak duże masz doświadczenie, kluczowym czynnikiem, który ma fundamentalny wpływ na jakość Twojego zarządzania, jest jakość komunikacji i umiejętność prowadzenia rozmów menedżerskich. Możesz być doskonałym strategiem i fachowcem od zarządzania, ale jeżeli jakość Twojej komunikacji z zespołem kuleje, na niewiele się one zdadzą.

To właśnie komunikacja i ogromna ważność jaką w zarządzaniu odgrywają ROZMOWY MENEDŻERSKIE sprawiła, że powstała ta książka. Zebrałem w niej najważniejsze i najbardziej przydatne elementy niezbędne do prowadzenia efektywnych rozmów z pracownikami. To jednak nie wszystko. Dowiesz się również jak poznane zasady prowadzenia rozmów możesz wykorzystać w komunikacji ze swoim szefem. Bądź tym, który weźmie na swoje barki ciężar wprowadzania nowej jakości rozmów menedżerskich w Twojej organizacji.

Z książki dowiesz się jak różnicować sposób zarządzania z uwzględnieniem poziomu umiejętności i motywacji poszczególnych osób w zespole. Nauczysz się właściwie określać cele i zadania oraz wykorzystywać zadania do motywowania najbardziej doświadczonych członków zespołu. Przede wszystkim jednak nauczysz się asertywnej i niekonfliktowej komunikacji. Poznasz techniki prowadzenia ROZMÓW MENEDŻERSKICH takich jak delegowanie zadania czy rozmowa doceniająca i motywująca. Dowiesz się jak prowadzić rozmowę korygującą oraz jak wyciągnąć konsekwencje w stosunku do pracownika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Poznasz model rozmowy rozwojowej, która pomoże Ci rozwiać umiejętności pracowników i zwiększać ich zaangażowanie.

Książka obowiązkowa dla każdego menedżera zarządzającego zespołem.

Nie ma znaczenia branża w jakiej działasz.
Nie ma znaczenia wielkość ani charakter zespołu jakim zarządzasz.
Umiejętności w niej zawarte są uniwersalne i poprawią efektywność Twojego zarządzania oraz wpłyną pozytywnie na zaangażowanie i motywację Twojego zespołu.

Jeżeli jesteś doświadczonym menedżerem ta książka pozwoli Ci wrócić do korzeni, zrewidować jakość i wzmocnić fundamenty komunikacji z zespołem.

Jeżeli dopiero zaczynasz swoją drogę menedżerską musisz ją zacząć dobrze. A bez solidnych fundamentów nie da się tego zrobić.

Zobacz folder prezentujący zawartość książki

Spis treści Rozmów Menedżerskich:

1. Wprowadzenie

 • Dlaczego ta książka w ogóle powstała?
 • Kilka słów o mnie

2. Nie jestem wszyscy i nie mam na imię każdy

 • Zarządzanie oparte o umiejętności i motywację pracownika
 • Poziomy gotowości pracownika i odpowiednie style zarządzania
 • Dopasowanie sposobu zarządzania pracownikiem do jego umiejętności i motywacji
 • Zadanie rozwojowe – ocena poziomu gotowości pracowników

3. Znużenie i wypalenie pracownika

 • Motywacja z wykorzystaniem delegowania zadań
 • Zadanie rozwojowe – delegowanie jako motywator samodzielnego eksperta

4. Określanie celów i zadań

 • Efektywne określanie celów i zadań z wykorzystaniem metodologii SMART
 • Precyzowanie i konkretyzowanie
 • Określanie mierzalności
 • Angażowanie w realizację
 • Urealnianie
 • Określanie ram czasowych
 • Zadanie rozwojowe – określanie celów i zadań

5. Asertywna i niekonfliktowa komunikacja

 • Komunikat JA – struktura
 • Komunikat JA w docenianiu pracownika
 • Komunikat JA w korygowaniu pracownika
 • Komunikat JA a polecenie zmiany zachowania
 • Komunikat JA w komunikacji z szefem
 • Zadanie rozwojowe – budowanie komunikatów JA

6. Delegowanie zadań

 • Stopnie delegowania zadań
 • Przygotowanie do delegowania zadania
 • Rozmowa delegująca
 • Zadanie rozwojowe – rozmowa delegująca

7. Docenianie i motywowanie

 • Co wiemy o motywacji
 • Motywowanie przez docenianie
 • Rozmowa doceniająca i motywująca
 • Od komunikatu JA do rozmowy doceniającej
 • Rozmowa doceniająca w komunikacji z przełożonym
 • Zadanie rozwojowe – rozmowa doceniająca / motywująca

8. Korygowanie zachowań lub złej jakości pracy

 • Rozmowa korygująca
 • Od komunikatu JA do rozmowy korygującej
 • Zadanie rozwojowe – rozmowa korygująca

9. Sankcje i kary w zarządzaniu

 • Czy kary w zarządzaniu są potrzebne?
 • Określanie sankcji i kar
 • Rozmowa zapowiadająca sankcję
 • Zadanie rozwojowe – rozmowa korygująca, zapowiadająca sankcję
 • Rozmowa egzekwująca sankcję
 • Zadanie rozwojowe – rozmowa egzekwująca sankcję

10. Komunikacja rozwijająca umiejętności pracownika

 • Rola menedżera w rozwoju umiejętności pracownika
 • Rozmowa rozwojowa
 • Rozmowa rozwojowa do przełożonego
 • Zadanie rozwojowe – rozmowa rozwojowa

11. RMP - Reiss Motivation Profile

 • Czym jest RMP
 • 16 motywatorów RMP
 • Wykorzystaj RMP w rozmowach menedżerskich

12. Podsumowanie

 • Pierwsza ważna sprawa
 • Druga ważna sprawa

13. Oferta szkoleniowo – konsultingowa

 • Dla producentów
 • Dla aptek i sklepów

Jeżeli jesteś zainteresowany/na zakupem większej ilości egzemplarzy, napisz w tej sprawie wiadomość na adres:

krzysztof.pytel@szkolenia-biznes.pl

Zamów egzemplarz

Dedykowane szkolenie ROZMOWY MENEDŻERSKIE – dowiedz się więcej

O autorze

Konsultant Category Management & Pricing
Certyfikowany Trener Biznesu SET oraz metodologii RMP (Reiss Motivation Profile)
Autor książek zwiększających rentowność sprzedaży i poprawiających efektywność sprzedażową

Krzysztof Pytel

Od 1997 roku związany jestem z rynkiem farmaceutycznym i FMCG. Doświadczenie zdobywałem zarówno po stronie producenta jak i sieci detalicznej (sieć aptek). Przez wiele lat zajmowałem różne stanowiska menedżerskie odpowiadając za zespoły o różnym charakterze i wielkości (regionalny kierownik sprzedaży, szef zespołu trade marketingu, dyrektor handlowy, prezes zarządu).

Od 2013 roku prowadzę własną firmę szkoleniowo-konsultingową koncentrując się na projektach związanych z obszarami zarządzania asortymentem, prowadzenia efektywnej polityki cena-marża (pricing), prowadzenia efektywnych działań promocyjnych i ekspozycyjnych (merchandising). Zajmuję się też doskonaleniem umiejętności menedżerów zarządzających zespołami. Jestem autorem dwóch książek (ta jest trzecia) i kilkudziesięciu publikacji w prasie branżowej oraz na portalach branżowych. Wystąpiłem na ponad trzydziestu konferencjach. Dla moich klientów nagrywam filmy szkoleniowe i webinary. Spędziłem ponad 1000 dni na sali szkoleniowej. Posiadam certyfikat jakości TGLS QUALITY ALLIANCE potwierdzający wysoką jakość moich usług oraz umożliwiający realizację szkoleń z dofinansowaniem. Ukończyłem magisterskie studia pedagogiczne oraz podyplomowe studia menedżerskie Executive MBA Instytutu Ekonomii Polskiej Akademii Nauk.

Zestawienie wykształcenia pedagogicznego i biznesowego oraz wieloletnie doświadczenie, stanowi mocny fundament moich umiejętności menedżerskich i trenerskich.